Jonas Jonsson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt April

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Tony Ahlström 100816 Man 1981 Bollnäs 5:10 24,8 km 0,0 km
2. Jens Arvidsson 160826 Man 1978 Bollnäs - 0,0 km 0,0 km