Michelle Schnellbacher följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt Januari

5 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Niklas Gunnarsson 180415 Man 1987 Borås 3:20 152,0 km 152,0 km
2. Elin 111120 Kvinna 1987 Borås 4:37 150,8 km 150,8 km
3. Daniel 100603 Man 1976 Målsryd 3:48 90,4 km 90,4 km
4. Mats Öhrstig 160803 Man 1982 Borås 3:29 6,0 km 6,0 km
5. Henrik Larsson 120727 Man 1982 Borås 3:27 0,0 km 0,0 km