Hans Persson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt Oktober

5 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Tommy Carlsson 140911 Man 1967 Trollhättan 3:53 5290,3 km 591,4 km
2. Magnus Wik 110709 Man 1966 Örnsköldsvik 4:10 3296,9 km 206,0 km
3. Veronica Olofsson 200411 Kvinna 1975 Ånge 4:36 2659,2 km 127,2 km
4. Camilla Bruman 130701 Kvinna 1969 Bräcke 5:00 1172,4 km 46,1 km
5. Frida 180821 1995 Bräcke 5:02 73,8 km 0,0 km