David Skyfall följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2019  Totalt December

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Jenny Björnberg 180408 Kvinna 1983 Falun 3:45 4218,8 km 232,6 km
2. Victor Dahlgren 170903 Man 1990 Henån 3:24 4967,3 km 98,2 km