Christer Desmo följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt December

10 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Rolf Johansson 100903 Man 1949 strömstad 4:36 1539,1 km 0,0 km
2. Christer Desmo 091207 Man 1954 Strömstad 6:04 430,6 km 0,0 km
3. Stefan Andersson 070507 Man 1964 strömstad 5:19 389,2 km 0,0 km
4. Elin Desmo 111119 Kvinna 1990 Stockholm 5:50 141,1 km 0,0 km
5. Michael Skärström 120506 Man 1975 Strömstad 4:26 0,0 km 0,0 km
6. Jennie Rohman 130927 Kvinna 1981 Strömstad 4:06 0,0 km 0,0 km
7. Anders Nykvist 141229 Man 1975 Strömstad 2:10 0,0 km 0,0 km
8. Tomas Johansson 080219 Man 1959 Strömstad - 0,0 km 0,0 km
9. Mikael Hoffström 080714 Man 1963 Strömstad 5:42 0,0 km 0,0 km
10. Isabelle Johansson 100103 Kvinna 1990 Strömstad - 0,0 km 0,0 km