Robert Nehez följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2019  Totalt December

13 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Anna Alnervik 131230 Kvinna 1988 Helsingborg 4:00 2285,0 km 46,0 km
2. Mikael Engqvist 080213 Man 1969 Helsingborg 4:35 2966,8 km 38,9 km
3. Raz 120414 Man 1977 Katrineholm 4:32 2593,6 km 6,2 km
4. Kristian Wahlgren 100516 Man 1968 Helsingborg 4:45 1310,2 km 0,0 km
5. Eva Skog Eneroth 091125 Kvinna 1961 Lomma 5:00 1081,3 km 0,0 km
6. Jonas Berling 140927 Man 1972 Helsingborg 4:20 55,4 km 0,0 km
7. Aviaja 150101 Kvinna 1978 Helsingborg 5:21 0,0 km 0,0 km
8. Simon Wikstrand 151005 Man 1986 Helsingborg 3:36 0,0 km 0,0 km
9. Eva Skog Eneroth 161015 Kvinna 1961 Lomma 4:49 0,0 km 0,0 km
10. Magnus Östrand 071106 Man 1972 Höganäs 5:10 0,0 km 0,0 km
11. Lotta Sjöberg 080616 Kvinna 1973 Helsingborg 4:47 0,0 km 0,0 km
12. Mikael Lindgren 100726 Man 1977 Helsingborg 3:15 0,0 km 0,0 km
13. Mikael Andersson 110516 Man 1973 Helsingborg 4:17 0,0 km 0,0 km