Foto: Mathilda Piehl

Alkohol och träning

TräningEnligt en kunskapsöversikt som tre forskare på GIH har sammanställt kan den fysiska prestationsförmågan i vissa fall vara nedsatt i mer än 60 timmar efter alkoholintag. Koordination, koncentration och reaktionsförmåga påverkas mest negativt av alkoholkonsumtion, menar författarna. 

I översikten framgår att de negativa effekterna av alkohol i kombination med idrott kan variera väldigt mycket beroende på individ och typ av idrott. En låg eller måttfull alkoholkonsumtion ger liten eller i princip ingen negativ inverkan på själva träningseffekten. En högre konsumtion däremot minskar möjligheten att exempelvis bygga muskler genom att de uppbyggande hormonerna hämmas efter alkoholintag. Trots att alkoholen lämnat kroppen dagen efter så finns det fortfarande effekter kvar som påverkar prestationsförmågan negativt.

– Dessa försämringar är större om man dessutom utsätts för störmoment. Denna effekt kan ha stor påverkan där man snabbt behöver fatta beslut, säger Mikael Mattsson.

Kunskapsöversikten behandlar studier ur ett psykologiskt och socialt perspektiv samt vad som påverkar ungdomar att dricka. Studier från framförallt engelsktalande länder visar att det råder ett relativt starkt samband mellan idrottsligt deltagande och hög alkoholkonsumtion, även om sambandet är komplext och varierar med faktorer som nivå på idrott, kön och etnicitet. 

Alkoholkonsumtionen hos idrottare är, generellt sett, lägre under tävlingssäsong, men fester med intensivt drickande är vanligare bland idrottsstudenter än de som inte idrottar. Forskningsresultaten visar även att idrottare som är sponsrade av alkoholaktörer, som bryggerier, pubar och restauranger, riskerar att öka sin alkoholkonsumtion, speciellt om de upplever att de är manade av sponsorerna att konsumera deras produkter. Risken är också större för manliga idrottare.

Initiativet att ta fram en kunskapsöversikt kommer från RF och IQ, som hoppas att rapporten ska leda till en ökad medvetenhet och eftertanke vad gäller alkohol och idrott. 

– Det har funnits en efterfrågan av en samlad bild när det kommer till alkohol och träning. Med denna kunskapsöversikt kan vi förhoppningsvis slå hål på några av de myter som finns kring träning och alkohol och istället utgå från vad forskningen faktiskt säger, säger Magnus Jägerskog, vd IQ.

Hela kunskapsskriften finns att hämta här. 

 

1 kommentarer till artikeln

HR
1972 • Stockholm
#1
31 januari 2014 - 11:30
En fin samling anekdotiska bevis för och teoretiska riskargument emot finns här:
http://www.jogg.se/Forum/Trad.aspx?subid=37293Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.