Löpning Övrigt 22 inlägg 5588 visningar

Fråga om gällande trafikregler?

Acke5
1959 • Göteborg
#1
7 september 2015 - 12:58
Gilla 
I Göteborg så finns några varianter på kombinerade gång- och cykelbanor. En variant är trefilig, där två filer, oftast närmast bilvägen, är vikta och markerade för cyklar. Här torde det för de flesta vara klart var man skall vistas. Visserligen är gångfilen ofta relativt smal och gångtrafikanter älskar tydligen att gå i bredd, varpå man som löpare tvingas ut i cykelfilen vid möte.

Problemet är hur man skall gå placera sig i dessa banor där det inte finns någon markering. Är tanken att gångtrafikanter skall gå på vänster sida och möta cyklisterna i mitten - såsom gäller på landsväg. Eller skall vi hålla till höger och bli omkörda bakifrån av cyklisterna i mitten?
< < < 1 2 > > >
HåkanC
2000 • -
#2
7 september 2015 - 21:00 Redigerad 7 september 2015 - 21:08
Gilla 
På en cykelbana utan särskilda "filmarkeringar" skall man självklart gå på vänster sida (i färdriktningen).
Se även 7 kap 1 § Trafikförordningen
"Gående som använder vägrenen eller körbanan skall om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen."
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm#K7
Ovanför står det
""Om det inte finns någon gångbana eller vägren, skall gående använda cykelbanan eller körbanan."

Acke5
1959 • Göteborg
#3
7 september 2015 - 21:25
Gilla 
Tack!

Så en cykelbana, markerad med symbol för cykel och gångtrafik men utan separeringslinjer, är att betrakta som en landsväg?

"På en cykelbana utan särskilda "filmarkeringar" skall man självklart gå på vänster sida (i färdriktningen)."

Det är väl så jag försöker uppträda som joggare, men då det verkar råda mer eller mindre anarki så började jag bli osäker på vad som egentligen gäller.
Niklas Ljungberg
1973 • Tyresö
#4
7 september 2015 - 21:36
Gilla 
Vi har högertrafik i Sverige. Så på trottoarer, gång- och cykelbanor och motionsspår håller man till höger. Ända undantaget är som gående på väg där man möter motorfordon. Då går man på vänster sida för att kunna se och få ögonkontakt med föraren.
Acke5
1959 • Göteborg
#5
7 september 2015 - 21:56
Gilla 
Jaha, då var det inte så enkelt längre. ;)

Cyklar/mopeder är alltså inte "motorfordon och när vi går på gemensamma gång/cykelbanor så går vi på höger sida (i färdriktningen) och får cyklarna i ryggen?

Inte att undra över att en och annan joggare, med musik i hörlurarna, upplever cyklister som farliga. ;)
Johan Magnusson
1966 • Stockholm
#6
7 september 2015 - 22:12
Gilla 
Acke5
1959 • Göteborg
#7
7 september 2015 - 22:25
Gilla 
Tack för länken. Inte att undra på att det är kaos! Verkar ungefär som "skriv som du vill".

"Var ska jag gå på en gångbana?
Det finns inga generella regler om vilken sida du som gående ska använda på en gångbana, en gångväg eller en kombinerad gång- och cykelväg.

Trafikregler för gående
Följande trafikregler är de viktigaste för dig som gående:

Du ska gå på gångbanan eller vägrenen. Om det inte finns vare sig gångbana eller vägren får du använda cykelbanan eller körbanan.
Om du använder vägrenen eller körbanan ska du om det är möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. "

Det senare pekar åtminstone mot att HåkanC har rätt beträffande gångtrafik på cykelbana. I Göteborg har vi t ex Södra Allén som är en ren cykelbana, men nyttjas flitigt av barnvagnar, hundägare och promenerande sällskap. Inte många som går rätt där inte.

Undrar om "kombinerad gång- och cykelväg" innebär total anarki?
Niklas Ljungberg
1973 • Tyresö
#8
7 september 2015 - 22:54 Redigerad 7 september 2015 - 22:55
Gilla 
Nej, HåkanC har fel. Stycket du hänvisar till pratar ju inte om cykelbanan när de säger gå till vänster. "Om du använder vägrenen eller körbanan ska du om det är möjligt gå längst till vänster i färdriktningen."
Det vill säga väg med motorfordon.

Och cyklister är farliga. ;-) Om de kommer i fatt någon bakifrån så är det dem som är skyldiga att anpassa far och avstånd. Oavsett hur mycket de plingar.
1972 • Skingeröd
#9
8 september 2015 - 08:00
Gilla 
Det finns trafikregler, lagar och förordningar, som reglerar hur man SKA bete sig. De är ganska tydliga med tanke på att konsekvenserna kan vara mycket allvarliga om någon bryter mot dem.

I mindre livsfarliga situationer, som gående på en kombinerad cykel- och gångväg, leder ett missförstånd sällan till något värre än möjligtvis irritation. Sunt förnuft och samspel människor emellan kommer man långt med, och är antagligen anledningen till varför dessa är relativt luddigt formulerade från trafikverket. Det finns inget rätt och fel, och inget SKA som man kan trycka ner i halsen på de som man anser gör fel.

Så öppna ögonen och möt dina medmänniskor. Vem vet, det kanske kan leda till något mer än irritation :-)
1952 • Varberg
#10
8 september 2015 - 09:25
3 Gilla 
Vissa kommuner har rekommendationen att gå på vänster sida på gemensam gång/cykelbana och NTF rekommenderar detsamma. Hursomhelst det enda vettiga ur säkerhetssynpunkt. Det ökande antalet elcyklar som kommer med hög hastighet och inte hörs oavsett lurar gör det ändå farligare. Att hävda att man inte får svåra skador med en sådan i ryggen i kanske 30 km/tim är bara okunskap.
Love Wahlqvist Duse
1977 • Stockholm
#11
11 september 2015 - 12:21
Gilla 
Verkar som det är något oklart vad disskusionen gäller. Om ämnet är huruvida det finns en lag/förordning om var gående ska befinna sig på en kombinerad gång- cykelbana verkar svaret vara nej.
Om det är lämpligast att gå till höger eller vänster verkar åsikterna gå isär angående och var och en har rätten att bilda sig en egen uppfattning.

Personligen spelar höger eller vänster mindre vikt, när de gående håller sig till endera sidan är det uppenbart vilken sida som lämpar sig bäst för att som cyklist göra en säker omkörning. Problem uppstår med de gående som går mer eller mindre mitt i gång- cykelbanan då valet av sida för en säker omkörning inte längre är helt uppenbart.
HåkanC
2000 • -
#12
11 september 2015 - 19:29
1 Gilla 
Love Wahlqvist Duse skrev:
> Om ämnet är huruvida det finns en lag/förordning om var
> gående ska befinna sig på en kombinerad gång- cykelbana
> verkar svaret vara nej.

Nej, det stämmer inte
Gående skall, enl lag, gå på vänster sida, se #2
Men eftersom det är en generell lag stämmer det att det inte finns ngn specifik lag för endast cykelbanor.
Men det behövs alltså inte.
1961 • Göteborg
#13
11 september 2015 - 23:03
Gilla 
HåkanC skrev:
> Gående skall, enl lag, gå på vänster sida, se #2
> Men eftersom det är en generell lag stämmer det att det inte finns
> ngn specifik lag för endast cykelbanor.
> Men det behövs alltså inte.

Nej, det stämmer inte.
Bestämmelsen att gå till vänster i färdriktningen gäller på vägren eller körbana. Inte på gång- eller cykelbana. EN GC-bana är varken vägren eller körbana.

"Cykelbana En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II
Vägren En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte körbana eller cykelbana
Körbana En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren"


Källa: Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010651.htm
HåkanC
2000 • -
#14
11 september 2015 - 23:15 Redigerad 11 september 2015 - 23:16
1 Gilla 
Erik "Tricky" Fries påstod:
> Nej, det stämmer inte.

Jo det gör det.
Glöm inte vad som står i andra meningen i 7 kap 1 § Trafikförordningen
"Om det inte finns någon gångbana eller vägren, skall gående använda cykelbanan eller körbanan."
Lagen som gäller för fotgängare på gångbana eller vägren gäller alltså även på cykelbana och körbana.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm#K7

1961 • Göteborg
#15
11 september 2015 - 23:29
Gilla 
HåkanC påstod:
> Jo det gör det.

Nej det gör det inte.
Meningen "Gående som använder vägrenen eller körbanan skall om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen" gäller just för vägren eller gångbana, inte gång- eller cykelbana.
Se vidare Trafikverket http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Ga-och-cykla/Gaende/ , Transportstyrelsen https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Gaende-rullstolsburen-rullskridskor/Gaende/ och NTF http://www.ntf.se/konsument/default.asp?fragor_RecID=970&katID=22
HåkanC
2000 • -
#16
11 september 2015 - 23:51
1 Gilla 
Erik "Tricky" Fries skrev:
> Meningen "Gående som använder vägrenen eller körbanan
> skall om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen"
> gäller just för vägren eller gångbana, inte gång- eller
> cykelbana. Se vidare Trafikverket

Att det inte finns ngn specifik lag för endast cykelbanor verkar förvirrande. Åtminstone för de som inte kan tolka andra meningen i 7 kap 1 § Trafikförordningen
Men så här står det hos tex NTF, som du själv länkar till:
"I trafiklagstiftningen är det inte reglerat på vilken sida man ska gå på en kombinerad gång-, cykel och mopedbana. Fordon ska dock föras till höger (högertrafik) och därför är lämpligt att gående går längst till vänster i färdriktningen."
Liksom hos Transportstyrelsen, som du också länkar till:
"Gå om möjligt längst till vänster i din färdriktning"

1967 • Mysinge
#17
12 september 2015 - 03:37
Gilla 
Du som cyklist - du är faktiskt fordonsförare - måste ta hänsyn till gående och likvärdig trafik. Därmed är det du som, om osäkerhet uppstår, måste anpassa fart och riktning, och eventuellt stanna om osäkerhet uppstår. På merparten (bil-)vägar gäller egentligen samma sak, men som alla vet fungerar det inte riktigt så i praktiken/verkligheten.
1961 • Göteborg
#18
12 september 2015 - 09:47
Gilla 
@HåkanC: Frågan var ju om det finns någon lag som reglerar vilken sida man ska gå på på GC-bana, vilket det alltså inte gör.
HåkanC
2000 • -
#19
12 september 2015 - 10:31
1 Gilla 
Jo det gör det, som jag redan har skrivit flera ggr.
Men det finns ingen lag för endast cykelbanor, vilket jag också har skrivit flera ggr.
1961 • Göteborg
#20
12 september 2015 - 15:45
Gilla 
@HåkanC: då tycker jag du ska ta och skriva till Tranportstyrelsen, Trafikverket och NTF och tala om att de har fel som skriver "Det finns inga generella regler om vilken sida du som gående ska använda på en gångbana, en gångväg eller en kombinerad gång- och cykelväg." och liknande formuleringar. ;-)
< < < 1 2 > > >
Endast registrerade medlemmar kan posta inlägg till forumet. Registrera dig här eller logga in ovan.