Hostruset

  1. Löpning
  2. 5 km
  3. 2 oktober 2021
  4. IF Start
  5. hostruset.nu
  6. 100% grus
  7. Örebro, Örebro, Örebro, Sverige
  8. Johan I, Örebro
  9. Totalt har 6 medlemmar registrerat resultat för Hostruset.

Medlemmars resultat

  Namn   Tid  Snitt
1 Elias 16:51 3:22
2 Jonas Svensson 19:05 3:49
3 Johan Svanholm 19:08 3:50
4 Maria Nagle 20:37 4:07