Eva Enmark följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2022  Totalt Januari

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Leif Andersson 071230 Man 1954 Falun 4:28 126,1 km 126,1 km
2. Åsa Eklöv 150109 Kvinna 1972 Trångsund 6:00 29,3 km 29,3 km