Kilsbergsleden

  1. Kilsbergsleden är lopp som passar för alla. Distanserna är från 5 km till 14,7 km. Loppet går i Karlslundsskogen med start och mål vid Karlslunds motionscentral.

    För distanserna upp till 10 km är underlaget lätt preparerad skogsmark av normal elljusspår-typ i skog, de är också lite bredare. De extra 5 km på 15 km banan är mera naturlig skogsstig med korta inslag av stenigt underlag. Detta eftersom man springer upp och nedför en rullstensås.

  2. Löpning
  3. Örebro AIK
  4. orebroaik.se/kilsbergsleden
  5. 100% terräng
  6. Örebro, Örebro, Örebro, Sverige
  7. Totalt har 2 medlemmar Kilsbergsleden under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2020  Oktober
1. Andreas Hagman 3:58 2263,2 km 101,8 km
2. Markus Vestberg 4:56 510,0 km 5,5 km