Sätt stopp för negativa tankar Foto: Niklas Karlsson

Evas mentala resa - Tankestopp

TräningUnder våren 2011 beslutade jag mig för att ta hjälp av en mental coach för att hitta balans mellan min fysiska och mentala kapacitet. Som första steg benade vi upp mina mål i tre delar. Därefter jobbade vi med målbilder och spänningsreglering. Läs mer om detta i de tidigare artiklarna i serien.

Jag förstod tidigt i vårt arbete hur mina egna tankar och känslor påverkade min prestation. Jag behövde kontinuerligt träna på att försätta mig i rätt tillstånd och kunna plocka fram min målbild med eller utan hjälp triggern. Jag behövde även träna på att släppa det som jag inte kunde påverka, så som väder, underlag, konkurrenter mm.

Terje gav mig därför bilden av "Den kognitiva triangeln" det vill säga förhållandet mellan Tanke - Handling - Känsla.

Alla är vi olika och styrs av olika saker men min första tanke när jag såg triangeln var att jag som känslomänniska styrs mycket av just mina känslor, oavsett om de är positiva eller negativa och att detta i sin tur leder till en handling och en tanke. Hos en annan person kanske förhållandet är omvänt, man styrs av en tanke som leder till en känsla och slutligen en handling. Men detta är inte statiskt; triangeln kan gå åt olika håll även hos en och samma individ.

Vi jobbade vidare efter tankegången att jag styrs mycket utav mina känslor och hur negativa känslor och tankar lätt ledde till en handling som jag ansåg var negativ. I ett försök att bryta att de negativa känslorna tog överhanden fick jag lära mig att använda mig av tankestopp. Dvs att bryta negativa tankar innan de tar över. Instruktionen jag fick var att ropa NEJ! eller STOPP! rakt ut, i kombination med att använda min trigger (STARK) för att komma in i rätt känsla igen.

Återigen, jag är själv den som bryter det dåliga mönstret. I början med vägledning men på sikt helt själv. Jag behövde lära mig vad som triggar de negativa tankarna och inse att dessa tankar hindrar mig från att prestera mitt bästa. Jag använde en tydlig signal för att bryta det negativa tankeförloppet och ersätta det med de tankar som jag tränat på innan och som var lätta att komma in i.

Nu förstod jag den mentala träningen i ett större sammanhang och kunde koppla ihop flera moment för att hjälpa mig själv. Målbild - Trigger - Tankestopp.

Terjes kommentar:
Alla kan prestera optimalt i trygga tillstånd, men vad är ett tryggt tillstånd?
Det är hur du ska må när du ska prestera på topp vilket är helt individuellt. Någon vill vara lugn och avslappnad medan en annan vill vara taggad och lite förbannad.
Hur är ditt trygga tillstånd? Tanken med mental träning är att du lär dig att försätta dig i ditt trygga tillstånd. Vi använde Evas träningar för att hitta dit och kopplade målbilder och triggers till det. Sedan kunde Eva själv träna detta i olika situationer.

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.